80 годишнина од мајска офанзива
На местото Варници, кај Раборци, одбележана 80 годишнината од завршетокот на мајската офанзива, како голем придонес кон конечното ослободување на Македонија од фашистите во 1944 година.
Пригодна реч за битките на партизаните и за текот на мајската офанзива зборуваше г-ѓа Соња Чурлинова, претседател на СБМ од НОАВМ, Струмица.
Модератор на настанот беше Зорица Бусева, од рецитаторската секција при Дом за деца и млади “Благој Мучето”, Струмица.
Изложби