• ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ "БЛАГОЈ МУЧЕТО" - СТРУМИЦА

Ликовна Уметност

Галерија 3

Галерија 5

Галерија 6

Галерија 7

Галерија 8

На прв поглед

Галерија 10

Галерија 11

Галерија 12

Галерија 13

Галерија 14

Галерија 15

Галерија 16

Галерија 17

Изложба од ликовни творби работени во природа

Галерија 19

Цвеќе 2018