Хаига изложба во Куклиш
10.05.2023
  Изложени хаига цртежи во ООУ “Даме Груев” – Куклиш, нацртани од ученици од ООУ “Васил Главинов”- Велес и СОУ “Ацо Русковски” – Берово, на основа хаику песни за деца од збирката “Смајли во снегот” од Атанас Крлевски.
  Во текот на изложбата одржан и едукативен час за јапонската хаику, хаибун и катаута поезија.
Организатор – Дом за деца и млади “Благој Мучето”- Струмица во соработка со раководниот и наставниот кадар во училиштето.
Изложби