Одбележан Ден на Македонскиот јазик со Киро Донев
05.05.2023
   Ден на македонскиот јазик, одржан час на Киро Донев со четвртоодделенците и петтоодделенците во ООУ “Св. Кирил и Методиј” – Иловица.
   Едукативно-забавниот час кај учениците предизвика голема заинтересираност за творештвото на нашиот познат автор на литература за деца и преку интерактивност придонесоа часот да биде уште поинтересен.
  Организатор – Дом за деца и млади” Благој Мучето” – Струмица, во соработка со раководниот и наставниот кадар во училиштето.
Изложби