Час по фолклористика во Колешино

16.05.2022

Во прекрасен пролетен амбиент во дворот на ООУ “Видое Подгорец” – Колешино, се одржа час по фолклористика. Предавач – нашиот познат фолклорист Иван Котев.

Учениците покажаа интерес за народното творештво, особено за песните, гатанките и пословиците.

Организатор на настанот – Дом за деца и млади “Благој Мучето”-Струмица во соработка со раководниот и наставниот кадар во ООУ ,,Видое Подгорец“- Колешино.

  • Copyright © 2022 Дом за деца и млади - Стрмица. Сите права се задржани. Eon Eden - Marketing Agency

    Make a Donation
    Paybal button
    Become A volunteer