,, Вело Струмица “

 

03.06.2023

Со „Вело Струмица“ го славиме 3.Јуни – Светскиот ден на велосипедот.
Домот за деца и млади,, Благој Мучето ” – Струмица се вклучи во Вело Струмица заедно со 9 екипи од по три ученици и нивните ментори од Основните општински училишта од Струмица.
Учесниците цртаа на тема,, Велосипед – цел еден свет ” во градскиот парк.
Овие ликовни творби како и ликовните творби создадени по распишаниот конкурс на истата тема на 04.06. 2022 ќе бидат изложени на градскиот плоштад во Струмица.
Изложби