Час по Фолклористика со Иван Котев во Босилово

05.05.2022

Денот на Македонскиот јазик одбележан со час по фолклористика, одржан во ООУ “Гоце Делчев”- Босилово.

Учениците се запознаа со дел од собраните народни умотворби на нашиот познат филклорист Иван Котев.

Целта на часот беше да се доближи народното творешто до учениците преку читање на песни, легенди, поговорки, пословици, кажување на гатанки, благослови и др.

Настанот беше во организација на Дом за деца и млади “Благој Мучето” – Струмица.

  • Copyright © 2022 Дом за деца и млади - Стрмица. Сите права се задржани. Eon Eden - Marketing Agency

    Make a Donation
    Paybal button
    Become A volunteer