Промоција на млади роднокрајни литерати

СТРУМИЦА ГРАД НА КУЛТИРА 2021Во организација на Дом за деца и млади “Благој Мучето” , Струмица се одржа литературен настан – Промоција на млади роднокрајни литерати.На настанот, за секој од учесниците беше прочитана кратка биографија – библиографија.Со дел од својот литературен опус се претставија младите авторки:Александра Атанасова, Ангела Трајкова, Сања Велкакова, Рената Атанасова, Марија Витанова, Катерина Депинова и Марија Спасова.

Изложби