Ретроспективна Изложба на ликовни творби од проектите,,Цртање на отворено,,

Струмица град на културата 2021 .. 15.06.2021 година -Отворена ретроспективна изложба на ликовни творби од проектот,, Цртање на отворено ”. Беа изложени 23 ликовни творби, изработени дел на водопадот во Колешино во 2018, дел изработени на, Габровски водопад 2019, дел изработени во Манастирот Пресвета Богородица во Вељуса и дел во градскиот парк Струмица ова година. Ова, се, само дел од ликовните творби. Публика и наши соговорници на овој настан беа членовите на Литературната секција при Домот ЗА деца и млади,, Благој Мучето,, воедно и организатор на овој настан.

Изложби