07.06.2021 Литературно читање

СТРУМИЦА ГРАД НА КУЛТУРАТА 2021По повод конкурсот на тема: “Се буди пролетта – се будат нови надежи”, распишан од Дом за деца и млади “Благој Мучето” – Струмица, денес беа доделени наградите на учениците со најдобри творби.Покрај диплома за добиена награда, учениците добија и по неколку книги со содржина соодветна на нивната возраст.Се надеваме дека на овој начин ќе бидат поттикнати, со помош на нивните ментори, да продолжат на творат уште повеќе и уште подобро.

Изложби