• ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ "БЛАГОЈ МУЧЕТО" - СТРУМИЦА

Размена на изложби – Ново Село

25.03.2022 Отворена изложба,,Цвеќе 2021 ” во Дом на култура,, Јане Сандански,, Ново Село. Оваа соработка помеѓу Домот на култура,, Јане Сандански ”- Ново Село и Домот за деца и млади,, Благој Мучето ”- Струмица трае повеќе години на полето на ликовната дејност. Изложбата е дел од проект од национален интерес. Истата ја посетија ученици од […]

Read More
Муртино – Фолкорни кажувања

17 Март Домот за деца и млади “Благој Мучето”- Струмица, во соработка со ООУ “Маршал Тито”- Муртино, организираше едукативен час по фолклористика.Предавач на часот беше нашиот познат фолкорист, собирач на народни умотворби Иван Котев. Ученици од шесто и седмо одделение од ова училиште имаа можност да се запознаат со дел од народните умотворби собрани во […]

Read More
8 ми Март – Меѓународен ден на жената

07.03.2022 По повод 8 Март, Меѓународниот ден на жената, доделени наградите по литературен и ликовен конкурс распишан од Дом за деца и млади ,,Благој Мучето“на тема: ” Жената -родител, работничка, интелектуалка…”На конкурсот со свои творби учествуваа ученици од основните училишта од Струмица и регионот.Наградени од литературен конкурс 8-ми Март по повод одбележување Меѓународниот ден на […]

Read More
Одбележување годишнина од раѓањето на Гоце Делчев

04.02.2022 Чествување по повод 150 години од раѓањето на стожерот на македонското револуционерно движење, Гоце Делчев кој рекол :„Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите“.

Read More
Зима и Новогодишни празници

24.12.2021 Отворена изложба и доделени награди по распишан Ликовен и Литературен конкурс на тема ,,Зима и Новогодишни празници”. Пристигнати 230 ликовни творби и 95 литературни творби. Доделени 15 награди во ликовниот дел и 11 награди во литературниот дел. Настанот го проследија учениците учесници, нивните ментори и заинтересирани граѓани.

Read More
Отворање на Изложба – Втора размена

….26.11.2021 Отворена изложба на ликовни творби во организација на Домот за деца и млади ,,Благој Мучето“- Струмица како дел од Струмица Град на културата 2021 . Овие ликовни творби се од годишната изложба на членовите на училиштето за цртање кое работи при Домот на култура ,,Јане Сандански ,,- Ново Село, под менторство на ликовниот уметник […]

Read More
Фолклорни кажувања

11.11.2021 година Во организација на Дом за деца и млади “Благој Мучето” – Струмица, a во соработка со ООУ “Герас Цунев” – Просениково, се одржа час по народни умотворби. Предавач на часот беше нашоит познат фолклорист Иван Котев. Учениците покажаа особен итерес за нардното творештво и во интеракција со предавачот, кажуваа народни поговорки и читаа […]

Read More
Доделување награди за ликовниот и летературниот конкурс за Детската недела

28.10.2021 година По повод Детската недела, Дом за деца и млади “Благој Мучето”-Струмица, им додели награди и дипломи на наградените ученици на ликовниот и литературниот конкурс на тема “За поубав детски свет”, распишан за ученици од основните училишта во регионот.Истовремено ликовните творби беа изложени во фоајето на Дом на АРМ. Изложбата, покрај присутните ученици и […]

Read More
11 октомври -одбележување

11.10.2021 гоина На енешен ден бележиме значаен јубилеј 80 години од првиот востанички истрел, Им оддаваме посебна почит на борците на Народно ослободителната борба. Свое обраќање имаше градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски , пригоден рецитал од членовите на рецитаторската секција про Домот за Деца и млади,, Благој Мучето,,- Струмица ,положено свежо цвеќе… Честит да […]

Read More
Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer