• ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ "БЛАГОЈ МУЧЕТО" - СТРУМИЦА

  • Ликовен Хепенинг на Колешинските водопади

    Домот за деца и млади,,Благој Мучето,, -Струмица  на  06.06.2018 реализираше Ликовен хепенинг предвиден во  годишната програма за работа на институцијата .Хепенингот се реализираше во соработка со учениците од општинското основно училиште ,,Видое Подгорец,, од Колешино.Настанот се одвиваше на Колешинските водопади на тема ,,Природните убавини на Колешинските водопади,,.Создадените ликовните творби се изложени во Домот на АРМ-Струмица.

Copyright © 2022 Дом за деца и млади - Стрмица. Сите права се задржани. Eon Eden - Marketing Agency

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer