• ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ "БЛАГОЈ МУЧЕТО" - СТРУМИЦА

  • Доделување на награди за ликовен оглас
    28.12.2017

    Денес, четврток 28.12.2017, имавме настан на кој се доделуваа наградите по распишаниот ликовен оглас на тема: Зима – Празници и семејство, снег и игра, како и отварање на изложба од пристигнатите творби.
    p:before { content: ” “; }

    p:before { content: ” “; }

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer